analyse en advies

Zeggen mensen wel eens tegen u dat u hard overkomt terwijl u zich van geen kwaad bewust bent?
Lukt het u niet om uzelf goed te presenteren?
Wilt u begrijpen waarom uw sollicitatiegesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden?

De persoonlijke lichaamstaalanalyse kan u helpen om u meer bewust te worden van uw eigen lichaamstaal. Na een persoonlijke lichaamstaalanalyse:

 • weet u welke (eerste) indruk u maakt
 • weet u wat uw lichaamstaal laat zien over uw persoonlijkheid
 • heeft u uw kennis van lichaamstaal vergroot
 • heeft u inzicht in de wijze waarop u uw lichaamstaal effectiever kan inzetten

Werkwijze: tijdens een gesprek van ongeveer 30 minuten wordt er een filmopname gemaakt. Op basis van het interview en deze filmopname wordt een gedetailleerde lichaamstaalanalyse gemaakt. U krijgt een persoonlijke toelichting waarin wordt stil gestaan bij theorie en achtergronden van de observaties en verklaringen. U krijgt een digitale rapportage met advies toegezonden.

Er worden 3 afspraken gemaakt.

 1. Telefonische intake
 2. Gesprek op locatie van ongeveer 30 minuten
 3. Bespreking van de analyse: 2 uur

Investering: €359,- per persoon (exclusief reiskosten en exclusief btw)

Voor mensen die een persoonlijk leerdoel hebben en waar inzicht in eigen – en andermans lichaamstaal cruciaal is.

Na de individuele coaching:

 • heeft u meer inzicht in uw eigen lichaamstaal
 • bent u zich meer bewust van het effect van uw eigen lichaamstaal in bepaalde situaties
 • is uw empathisch vermogen vergroot doordat u beter in staat bent andere mensen te lezen
 • communiceert u effectiever
 • kunt u uw eigen lichaamstaal doelmatig inzetten
 • heeft u gewerkt aan een persoonlijk doel

De werkwijze bij individuele coaching bestaat uit maatwerk met een mix van het volgende:

 • Intakegesprek
 • Videoanalyse(s) tijdens gesprekken, bijeenkomsten, presentaties.
 • Analyse van beschikbaar gestelde video-opnames
 • Observaties tijdens gesprekken, bijeenkomsten, presentaties.
 • Tussentijdse evaluatie en voortgangsgesprekken
 • Oefeningen
 • 1 op 1 toelichting over lichaamstaal
 • Beschikbaar stellen van rapportage met video-analyse en advies

U krijgt op basis van uw wensen, doelen en ambities een vrijblijvende offerte op maat.

In een werkomgeving zal men zich anders uiten dan in vriendschappelijke betrekkingen. Hiërarchische relaties bijvoorbeeld maken dat niet alles wordt uitgesproken. Door het verstaan van lichaamstaal kan je het onuitgesprokene beter horen. Dit vergroot je empathie. Het waarnemen van lichaamstaal is dan geen doel op zich. Het gaat altijd om het verbeteren van de relatie.

In mijn aanpak stel ik steeds uw organisatiedoelen centraal.

Wilt u uw performance verbeteren? Wilt u advies tijdens een werving – en selectieprocedure? Zou u non-verbale communicatie willen toevoegen aan uw management development-programma? Bent u op zoek naar een inspirerend teambuildingsprogramma of wilt u uw team laten coachen?

Ik maak voor u een programma op maat. Ook kan ik voor u een In Company workshop of training verzorgen.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een analyse of advies?

Neem dan gerust contact op met Dienent: info@dienent.nl of 06 15 01 79 39