trainingen

Leer binnen 5 avonden meer informatie uit gesprekken te halen en uw gesprekspartners beter te begrijpen!
Wilt u beter aanvoelen wat er in iemand omgaat? Wilt u weten wat het effect is van uw lichaamstaal op de ander? Wilt u meer indruk maken en overtuigender communiceren? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar non-verbale communicatie? Dan is de cursus Luisteren naar Lichaamstaal interessant voor u!
Wordt aangeboden als huiskamertraining en daardoor sterk verlaagd in prijs.


Details

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Duur: 5 avonden

Investering: €179,- per persoon (inclusief BTW)

Data:

 • maandagen 4, 11, 25 februari, 4 en 11 maart 2019 in Groningen
 • woensdagen 6, 13, 27 februari, 6 en 13 maart 2019 in Groningen

Wilt u anderen ‘lezen’ en leren hoe u zichzelf en uw ideeën zo overtuigend mogelijk kunt presenteren? Volg dan de cursus Luisteren naar Lichaamstaal niveau 2. Deze cursus is alleen toegankelijk wanneer u ook de cursus op niveau 1 heeft gevolgd.


Details

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Duur: 5 avonden

Investering: €179,- per persoon (inclusief BTW)

Data: 25 maart, 1, 8, 15 en 29 april 2019 in Groningen

Tijdens deze praktijkgerichte training van 3 dagen gaan we aan de slag met uw eigen lichaamstaal en het lezen van lichaamstaal bij anderen. De volgende onderwerpen worden behandeld: houding, uitstraling, macro- en microgebaren, groepsgedrag, non-verbale signalen en hun betekenis, herkennen van emoties en het sturen van gesprekken. Het programma wordt op basis van de wensen van de deelnemers tijdens de eerste lesdag gezamenlijk ingericht en vastgesteld. Tussen de eerste en de tweede trainingsdag krijgt u gedurende 3 weken een korte opdracht toegestuurd op basis waarvan u het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. Na de tweede trainingsdag krijgt u opnieuw 3 praktijkopdrachten. Tijdens de laatste dag gaan we de puntjes op de i zetten en sluiten we af met een test.


Details

Tijdstip: 09.00 – 17.00 uur, onderbroken door een lunch

Duur: 3 dagen verspreid over een periode van 8 weken

Investering: €1.040,- per persoon (exclusief btw)

Data:

 • Vrijdag 7 juni 2019 in Zwolle
 • Vrijdag 21 juni 2019 in Zwolle
 • Vrijdag 5 juli 2019  in Zwolle

In diverse situaties is het van belang dat je kunt zien welke emoties iemand heeft, verhuld of misschien zelfs doet alsof. De rechercheur die een verhoor afneemt. De leraar die het pestgedrag in de klas probeert te doorgronden. De HRM-adviseur of leidinggevende die spanningen in een team wil aanpakken. De verkoper die wil inschatten of hij goed zit met zijn prijs. De coach die wil doorgronden of de coachee geen informatie achterhoudt.

De training ‘herkennen van emoties’ is een programma van 2 dagen waarmee u snel en adequaat leert in te spelen op situaties, uw vaardigheden vergroot om emoties te herkennen en uw bewustzijn van uw eigen gedrag en die van – of tussen anderen vergroot. Na deze 2 daagse training herkent u zeven basisemoties aan de hand van lichaamstaal, kunt u inschatten wanneer emoties uit de hand gaan lopen en kunt u onderscheid maken tussen emotiegroepen. Ook leert u hoe u met gesprekstechnieken situaties kunt reguleren.


Details

Tijdstip: 09.00 – 17.00 uur, onderbroken door een lunch

Duur: 2 (niet aaneengesloten) dagen

Investering: €570,- per persoon (exclusief btw)

Data:

 • Donderdag 21 maart 2019 en donderdag 28 maart 2019 in Groningen

Veelal kent een coachee de oplossing voor zijn/haar problemen wel, omdat hij beter dan wie dan ook de kwestie doorgrond. Hij/zij heeft de oplossing nog niet gerealiseerd of is er nog niet op ingesteld. Dit vaak vanwege, ontkenning of om bepaalde barrières, te voorkomen. De oplossing is vaak sub bewust, ligt bij wijze van spreken klaar in zijn/haar hersenen. Gedragsverandering is de laatste kettingschakel van bewustzijn. Doordat een coachee bepaalde zaken bewust of onbewust maskeert of verhuld zal hij/zij onbewust bepaalde woorden benadrukken door gebaren in de ruimte te maken, zichzelf aan te raken of andere micro-reacties te vertonen. Een coach kan hier op doorvragen om de kern van de kwestie en de oplossing te bereiken. In de dialoog wordt het onuitgesprokene achter het gecontroleerde verhaal bloot gelegd.

Tijdens deze 3-daagse training wordt uw theoretische bagage verbreed met kennis van lichaamstaal, leert u verborgen gedachten en emoties herkennen en is uw repertoire in vraagtechnieken uitgebreid.


Details

Tijdstip: 09.00-17.00 uur, onderbroken door een lunch

Duur: 3 (aaneengesloten) dagen

Investering: €980,- per persoon (exclusief btw)

Data:

 • Woensdag 2 t/m vrijdag 4 oktober 2019 in Zwolle

Het vroegtijdig signaleren van afwijkend gedrag biedt kansen om incidenten te voorkomen of te verstoren. Er zijn diverse technieken en methoden die hiervoor ingezet worden. Sensoren, intelligente camera’s, inrichting van het gebouw enzovoort. Deze training richt zich op fysieke aspecten, zoals kledingkeuze, houding, gebaren, looppatroon, kijkrichting, transpiratie en micro-expressies. Het doel van deze training is u bewust te maken van afwijkend gedrag en uitstraling. Deelname aan de training verschaft u de mogelijkheid om veiligheidsrisico’s in relatief korte tijd in te kunnen schatten. Gedurende 3 dagdelen wordt u getraind in kijken, waarnemen, interpreteren en handelen. Ook wordt u zich meer bewust van interpretatiefouten. Deze training wordt verzorgd door twee trainers. Roelf Pot: gediplomeerd security profiler en sinds 20 jaar actief in beveiliging van openbare ruimten en evenementen. Trineke Kroeze: gediplomeerd lichaamstaaldeskundige en meer dan 20 jaar ervaring als manager en coach. De training kenmerkt zich door het praktische karakter en de opgedane informatie is na de training direct toepasbaar. Deze training is geschikt voor baliemedewerkers, portiers en beveiligers.


Details

Tijdstip: n.n.b.

Duur: 3 dagdelen

Investering: €300,- per persoon (exclusief btw)

Data:

 • Start iedere tweede woensdag van de maand
 • De training kan voor u ook incompany worden georganiseerd

Ontvangt u klanten die een beroep willen doen op de Participatiewet? Werkt u als consulent re-integratie? Dan komen mensen naar u toe. Als auditor, BOA, sollicitant, inspecteur, maatschappelijk werker, verkoper, stapt u op mensen af. Deze training biedt u vaardigheden om het eerste contactmoment goed te laten verlopen Het eerste contactmoment is bepalend voor uw succes! Door onhandig te communiceren kan agressie versterkt worden. Door goed te communiceren kan ongewenst gedrag verminderd worden. Het resultaat van deze training is dat u beschikt over een breed gedragsrepertoire waarmee u in elke situatie effectief het eerste contact kunt leggen. Deze training wordt verzorgd door twee trainers:

 • Roelf Pot: gediplomeerd security profiler en sinds 20 jaar actief in beveiliging van openbare ruimten en evenementen.
 • Trineke Kroeze: gediplomeerd lichaamstaaldeskundige en meer dan 20 jaar ervaring als manager en coach.

Details

Tijdstip: in overleg, deze training wordt incompany aangeboden

Duur: 2 dagen

Investering: €400,- per persoon (exclusief btw)

Data: in overleg, deze training wordt incompany aangeboden

In een steeds uniformer wordende markt en met de toenemende digitalisering wordt de individuele communicatiekwaliteiten van de ondernemer of salesmedewerker steeds belangrijker. Wat hij/zij zegt, moet helder en duidelijk zijn. Hoe de boodschap wordt overgebracht is even belangrijk.
De ondernemer van morgen maakt vakkundig gebruik van non-verbale communicatie.
Wilt u beter inschatten of uw salesgesprek of onderhandeling succesvol is?
Wilt u niet uitgesproken gedachten herkennen bij uw klant?
Wilt u sneller tot de kern komen van uw gesprek en uw verkoop- of onderhandelingsstrategie bijstellen?
Volg dan de tweedaagse training: Verkoopkracht van Lichaamstaal.


Details

Tijdstip: 09.00 – 17.00 uur

Duur: 2 dagen

Data: 8 en 15 maart in Groningen

Investering: 895,00 euro inclusief luxe lunch, materialen en BTW

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een van de trainingen?

Neem dan gerust contact op met Dienent: info@dienent.nl of 06 15 01 79 39