trainingen

Leer binnen 5 ochtenden of avonden meer informatie uit gesprekken te halen en uw gesprekspartners beter te begrijpen!
Wilt u beter aanvoelen wat er in iemand omgaat? Wilt u weten wat het effect is van uw lichaamstaal op de ander? Wilt u meer indruk maken en overtuigender communiceren? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar non-verbale communicatie? Dan is de cursus Luisteren naar Lichaamstaal interessant voor u!
Wordt aangeboden als huiskamertraining en daardoor sterk verlaagd in prijs.


Details

Tijdstip: 09.00 uur tot 11.00 uur of 19.30 – 21.30 uur

Duur: 5 ochtenden of 5 avonden

Investering: €179,- per persoon (exclusief BTW)

Data:

  • woensdagochtend 6, 13, 20, 10 juni en 17 2020 in Groningen
  • maandagavond 11, 18 mei, 8, 15  en 22 juni 2020 in Groningen

Wilt u anderen ‘lezen’ en leren hoe u zichzelf en uw ideeën zo overtuigend mogelijk kunt presenteren? Volg dan de cursus Luisteren naar Lichaamstaal niveau 2. Deze cursus is alleen toegankelijk wanneer u ook de cursus op niveau 1 heeft gevolgd.


Details

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Duur: 5 avonden

Investering: €179,- per persoon (inclusief BTW)

Data: binnenkort gepland

De training toegepaste kennis van lichaamstaal is voor iedereen van belang die zich wil verdiepen in intermenselijke communicatie. De coach die onuitgesproken gedachten wil herkennen, de leidinggevende die wil werken aan haar empathisch vermogen, de journalist die zich bewust wil worden van haar eigen non-verbale impact tijdens interviews, de adviseur die overtuigender wil overkomen.
Net als de gesproken taal heeft de lichaamstaal ook zijn eigen grammatica.
Tijdens de training toegepaste kennis van lichaamstaal leer je de finesses van deze grammatica. Je leert gedetailleerd waar te nemen. Vandaar uit werken we toe naar toepassing van deze nieuwe kennis in uw eigen praktijk.
Na deze driedaagse training:
Heeft u de kracht en de valkuilen van jouw non-verbale communicatiestijl ontdekt.
Bent u in staat jouw invloed te vergroten door op het juiste moment bewust je nieuwe kennis toe te passen.
Kijkt u anders en ziet u veel meer!
Het programma wordt op basis van de wensen van de deelnemers tijdens de eerste lesdag gezamenlijk ingericht en vastgesteld. Tussen de trainingsdagen door krijgt u een korte praktijkopdracht. Tijdens de laatste dag gaan we de puntjes op de i zetten en sluiten we af met een test en ontvangt u een deelnemerscertificaat.


Details

Tijdstip: 09.00 – 16.30 uur, onderbroken door een lunch

Duur: 3 dagen

Investering: €1.140,- per persoon (exclusief btw)

Data: vrijdagen 4, 11 en 18 september in Zwolle

Veelal kent een coachee de oplossing voor zijn/haar problemen wel, omdat hij beter dan wie dan ook de kwestie doorgrond. Hij/zij heeft de oplossing nog niet gerealiseerd of is er nog niet op ingesteld. Dit vaak vanwege, ontkenning of om bepaalde barrières, te voorkomen. De oplossing is vaak sub bewust, ligt bij wijze van spreken klaar in zijn/haar hersenen. Gedragsverandering is de laatste kettingschakel van bewustzijn. Doordat een coachee bepaalde zaken bewust of onbewust maskeert of verhuld zal hij/zij onbewust bepaalde woorden benadrukken door gebaren in de ruimte te maken, zichzelf aan te raken of andere micro-reacties te vertonen. Een coach kan hier op doorvragen om de kern van de kwestie en de oplossing te bereiken. In de dialoog wordt het onuitgesprokene achter het gecontroleerde verhaal bloot gelegd.

Tijdens deze 2-daagse training wordt uw theoretische bagage verbreed met kennis van lichaamstaal, leert u verborgen gedachten en emoties herkennen en is uw repertoire in vraagtechnieken uitgebreid.


Details

Tijdstip: 09.30-16.30 uur, onderbroken door een lunch

Duur: 2 dagen

Investering: € 669,- per persoon (inclusief lunch, exclusief btw)

Data:  wordt binnenkort gepland

In een steeds uniformer wordende markt en met de toenemende digitalisering wordt de individuele communicatiekwaliteiten van de ondernemer of salesmedewerker steeds belangrijker. Wat hij/zij zegt, moet helder en duidelijk zijn. Hoe de boodschap wordt overgebracht is even belangrijk.
De ondernemer van morgen maakt vakkundig gebruik van non-verbale communicatie.
Wilt u beter inschatten of uw salesgesprek of onderhandeling succesvol is?
Wilt u niet uitgesproken gedachten herkennen bij uw klant?
Wilt u sneller tot de kern komen van uw gesprek en uw verkoop- of onderhandelingsstrategie bijstellen?
Volg dan de tweedaagse training: Verkoopkracht van Lichaamstaal.


Details

Tijdstip: 09.30 – 16.30 uur

Duur: 2 dagen

Data: wordt binnenkort bepaald

Investering: 785,00 euro inclusief luxe lunch, materialen en exclusief BTW

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een van de trainingen?

Neem dan gerust contact op met Dienent: info@dienent.nl of 06 15 01 79 39